NETIX

Günümüzde nesnelerin interneti küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar uzanmaktadır. Burada oluşan veriler big data yani büyük veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile; IoT, endüstri şirketlerinin iş kararlarını daha hızlı verebilmelerini sağlayan değerli bilgiler sunarak, verileri izleyen, toplayan, değiştiren ve analiz eden sistemler oluşturmak için iletişim teknolojileri yoluyla bağlanan bir cihaz ağıdır. Endüstriyel bir IOT sistemi şunlardan oluşur:
Kendileri hakkında bilgi algılayan, iletebilen ve depolayabilen akıllı varlıklar. Yani uygulamalar, denetleyiciler, sensörler ve güvenlik bileşenleri.
Veri iletişim altyapısı, örneğin bulut;
Ham verilerden iş bilgisi üreten analitikler ve uygulamalar ve insanlar.

Tüm kanallara katılım, paylaşım ve işbirliği sunar.

EĞİTİM

SAĞLIK

SİGORTA

ÜRETİM

PETROL

TOPLUM GÜVENLİĞİ

EMLAK

PERAKENDE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TELEKOM

ULAŞIM

ENERJİ ALTYAPISI

DOĞAL KAYNAKLAR

DEVLET

SU YÖNETİMİ

Günümüzde nesnelerin interneti küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar uzanmaktadır. Burada oluşan veriler big data yani büyük veri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer bir ifade ile;

IoT, endüstri şirketlerinin iş kararlarını daha hızlı verebilmelerini sağlayan değerli bilgiler sunarak, verileri izleyen, toplayan, değiştiren ve analiz eden sistemler oluşturmak için iletişim teknolojileri yoluyla bağlanan bir cihaz ağıdır.

Endüstriyel bir IOT sistemi şunlardan oluşur:

Kendileri hakkında bilgi algılayan, iletebilen ve depolayabilen akıllı varlıklar. Yani uygulamalar, denetleyiciler, sensörler ve güvenlik bileşenleri.
Veri iletişim altyapısı, örneğin bulut;
Ham verilerden iş bilgisi üreten analitikler ve uygulamalar ve insanlar.

Tüm kanallara katılım, paylaşım ve işbirliği sunar.

EĞİTİM

SAĞLIK

SİGORTA

ÜRETİM

PETROL

TELEKOM

TOPLUM GÜVENLİĞİ

EMLAK

PERAKENDE

SU YÖNETİMİ

ENERJİ ALTYAPISI

DOĞAL KAYNAKLAR

ULAŞIM

DEVLET

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yerel yönetimlerin projelerini daha efektif idare edebilmelerine olanak tanıyan uygulamamız ...

MediVeras, Türkiye'de evde muayene, laboratuvar ve evde bakım hizmetlerini yeniden ...