NETIX

Banka Fiyatlandırma Motoru

Banka Fiyatlandırma Motoru

NetPricing

Banka içerisinde kullanılan tüm fiyatların hiyerarşik şekilde yapılandırır.

Tüm fiyatlara oransal ya da rakamsal olarak minimum-maksimum değerler atayarak müşteri ürün fiyatlandırmasını kolaylaştırır.

NetPricing​

Kanal ve müşteri segmentasyonlarına göre sınıflandırılmış fiyat gruplarının oluşturulabilmesine olanak sağlar.

Yapılan fiyat değişikliklerinin yasal mevzuata uygun bir şekilde tüm müşterilere ve yasal kuruluşlara bildirim gönderilmesini sağlar.