NETIX

CBS, hayatımızın her alanına giren mekansal konumların analizi ile birlikte bilgi katmanları düzenleyerek haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirme yapılmasını sağlar. Bu benzersiz yetenekle CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar.

Problemleri Tanımlama

Farklı coğrafyalara göre değişen sorunları CBS ile aydınlatın

Değişimleri Gözlemleme

Bir fotoğrafı tanımlamak için binlerce cümle kurulabilir, bir harita ise binlerce fotoğrafla anlatılır. Mekansal ve zamansal değişimleri haritalarla anlatın

Gerçek Zamanlı Müdahaleler

CBS gerçek zamanlı duruma bağlı farkındalık sağlayarak, kriz anlarında hızlıca müdahale edin

Akıllı Çözüm Geliştirmeleri

CBS ile trafik tahmini yaparak akıllı rotalar belirleyin. Böylelikle zamanınızı doğru yönetin

Öncelikleri Belirleme

Mekansal analizler yaparak çalışma alanlarının önceliklerini belirleyin

Trendleri Takip Etme

Karışık Excel tablolarında gözden kaçırdıklarınızı haritaya üzerinde görerek gözden kaçırdığınız detayları ortaya çıkarın
CBS teknolojisi, coğrafya bilimlerini anlamak ve diğer verilerle işbirliği sağlamak için araçlar kullanır. Her türlü veriyle birlikte harekete geçirilebilir ve farklı platformlar ile entegre olabilir.

Haritalar

Haritalar çalışmak istediğiniz alana ve amaca yönelik katmanları içinde barındıran coğrafi depolama araçlarıdır. CBS kullanarak yaratılmış haritalar kolayca yönetilebilir, paylaşılabilir, uygulama üretilerek herkes için her an her yerden kullanılabilir hale getirilebilir.

Veriler

CBS, konumsal bilgileri kullanarak birden fazla veri katmanını birleştirebilir. Verilerin coğrafi bileşenlerini kullanarak doğruluğu kesin bilgiler üretir. CBS verileri; fotoğraflar, detaylar, altlık haritalar ve tabloları içerir.

Analizler

Mekansal analizlerle mevcut durumunuzun uygunluğunu ve kabiliyet yeteneğini belirleyebilir, muhtemel olaylar için tahminler yapabilirsiniz. Bu şekilde anlama ve yorumlamalarla yeni karar verme mekanizmaları geliştirebilir, olaylara farklı bakış açıları kazandırabilirsiniz.

Uygulamalar

Kullanıcı odaklı üretilen uygulamalar (apps) ile CBS’yi herkes için kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Oluşturulan uygulamalar her an, her yerde; akıllı telefonlarda, tabletlerde, masa üstünde ve web tarayıcılarda kullanılabilir.

CBS, hayatımızın her alanına giren mekansal konumların analizi ile birlikte bilgi katmanları düzenleyerek haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirme yapılmasını sağlar. Bu benzersiz yetenekle CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar.

Problemleri Tanımlama

Farklı coğrafyalara göre değişen sorunları CBS ile aydınlatın

Değişimleri Gözlemleme

Bir fotoğrafı tanımlamak için binlerce cümle kurulabilir, bir harita ise binlerce fotoğrafla anlatılır. Mekansal ve zamansal değişimleri haritalarla anlatın

Gerçek Zamanlı Müdahaleler

CBS gerçek zamanlı duruma bağlı farkındalık sağlayarak, kriz anlarında hızlıca müdahale edin

Akıllı Çözüm Geliştirmeleri

CBS ile trafik tahmini yaparak akıllı rotalar belirleyin. Böylelikle zamanınızı doğru yönetin

Öncelikleri Belirleme

Mekansal analizler yaparak çalışma alanlarının önceliklerini belirleyin

Trendleri Takip Etme

Karışık Excel tablolarında gözden kaçırdıklarınızı haritaya üzerinde görerek gözden kaçırdığınız detayları ortaya çıkarın

CBS teknolojisi, coğrafya bilimlerini anlamak ve diğer verilerle işbirliği sağlamak için araçlar kullanır. Her türlü veriyle birlikte harekete geçirilebilir ve farklı platformlar ile entegre olabilir.

Haritalar

Haritalar çalışmak istediğiniz alana ve amaca yönelik katmanları içinde barındıran coğrafi depolama araçlarıdır. CBS kullanarak yaratılmış haritalar kolayca yönetilebilir, paylaşılabilir, uygulama üretilerek herkes için her an her yerden kullanılabilir hale getirilebilir.

Veriler

CBS, konumsal bilgileri kullanarak birden fazla veri katmanını birleştirebilir. Verilerin coğrafi bileşenlerini kullanarak doğruluğu kesin bilgiler üretir. CBS verileri; fotoğraflar, detaylar, altlık haritalar ve tabloları içerir.

Analizler

Mekansal analizlerle mevcut durumunuzun uygunluğunu ve kabiliyet yeteneğini belirleyebilir, muhtemel olaylar için tahminler yapabilirsiniz. Bu şekilde anlama ve yorumlamalarla yeni karar verme mekanizmaları geliştirebilir, olaylara farklı bakış açıları kazandırabilirsiniz.

Uygulamalar

Kullanıcı odaklı üretilen uygulamalar (apps) ile CBS’yi herkes için kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Oluşturulan uygulamalar her an, her yerde; akıllı telefonlarda, tabletlerde, masa üstünde ve web tarayıcılarda kullanılabilir.

MediVeras, Türkiye'de evde muayene, laboratuvar ve evde bakım hizmetlerini yeniden ...

Yerel yönetimlerin projelerini daha efektif idare edebilmelerine olanak tanıyan uygulamamız ...